Category: snsd

sm_ccc_lab:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#소녀시대_Oh_GG 의 쉼표…

sm_ccc_lab:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#소녀시대_Oh_GG 의 쉼표 찾기 힐링 여행!
#소녀포레스트 🏕는 #추석연휴 에도 keep going~! Click the V link in bio ☝️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
매주 월/수/금 오전 11시 #NAVERTV #Vlive
매주 토요일 밤 11시 #JTBC2
많은 시청 부탁드려요!💕
We can make 20M views! 🤗
(The views are same on the NAVER and Vlive!)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#GirlsGeneration #GirlsForRest #몰랐니 #쉼표 #LilTouch @girlsgeneration

천고마비의 계절이네욤….. 이 이쁜 당나귀 친구도 살이 포동포동 찌겠죠…

천고마비의 계절이네욤….. 이 이쁜 당나귀 친구도 살이 포동포동 찌겠죠?!?! 저는 뱀띠에 황소자리라 말과는 상관이 1도 없는데 왜….. 뜨흡!!!!!

#소녀포레스트

#소녀포레스트

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1554

1036 x 1554

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545

1036 x 1545