Category: soonkyu

sm_ccc_lab:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#소녀시대_Oh_GG 의 쉼표…

sm_ccc_lab:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#소녀시대_Oh_GG 의 쉼표 찾기 힐링 여행!
#소녀포레스트 🏕는 #추석연휴 에도 keep going~! Click the V link in bio ☝️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
매주 월/수/금 오전 11시 #NAVERTV #Vlive
매주 토요일 밤 11시 #JTBC2
많은 시청 부탁드려요!💕
We can make 20M views! 🤗
(The views are same on the NAVER and Vlive!)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#GirlsGeneration #GirlsForRest #몰랐니 #쉼표 #LilTouch @girlsgeneration

천고마비의 계절이네욤….. 이 이쁜 당나귀 친구도 살이 포동포동 찌겠죠…

천고마비의 계절이네욤….. 이 이쁜 당나귀 친구도 살이 포동포동 찌겠죠?!?! 저는 뱀띠에 황소자리라 말과는 상관이 1도 없는데 왜….. 뜨흡!!!!!

#소녀포레스트

#소녀포레스트

sunny // lion heart @ smtown live world tour v…

sunny // lion heart @ smtown live world tour vi in japan

sunny // gee @ smtown live world tour vi in ja…

sunny // gee @ smtown live world tour vi in japan

sunny // galaxy supernova @ smtown live world …

sunny // galaxy supernova @ smtown live world tour vi in japan

sunny // mr. taxi @ smtown live world tour vi …

sunny // mr. taxi @ smtown live world tour vi in japan

sunny in the car~

sunny in the car~

180914 현실남녀2

180914 현실남녀2

수고했어 오늘도~ 열일하는 #잠만보 두마리

수고했어 오늘도~ 열일하는 #잠만보 두마리